Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1353
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGorceag, Silvia
dc.contributor.authorChirilov, Olga
dc.date.accessioned2021-11-08T13:51:56Z
dc.date.available2021-11-08T13:51:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGORCEAG, Silvia, CHIRILOV, Olga. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică – susținător și promotor al științei deschise. In: Dalinițchi, Nionila, Catana, Angelina, Gorceag, Silvia, Zasmenco, Tamara, Jitari, Evelina, Lupu, Elena, Popovici, Maria. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului : 50 de ani de activitate : Monografie bibliografică. Institutul Național de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Stiințifică. Chișinău, 2020, pp. 29-34. ISBN 978-9975-3463-4-4.en_EN
dc.identifier.isbn978-9975-3463-4-4
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1353
dc.descriptionText : lb. rom. Rezumat: lb. rom., engl. Referințe bibliografice: p. 34 (6 titl.).en_EN
dc.description.abstractȘtiința deschisa reprezinta o noua abordare a procesului de cercetare bazat pe munca de cooperare și noi modalitați de difuzare a cunoștințelor prin utilizarea tehnologiilor digitale și a noilor instrumente de colaborare. Aceasta mișcare a luat amploare și inregistreaza Modele transparente de colectare, prelucrare și partajare a datelor in mediul informațional. Știința deschisa exprima prin deschiderea accesului la rezultatele cercetarilor științifice, schimbul de date, vizibilitatea și recunoașterea cercetatorului prin utilizarea metodelor sau instrumentelor de comunicare a datelor in orice etapa a procesului de cercetare. Biblioteca este instituția care asigura relația dintre știința și societate aplicand instrumente moderne privind dezvoltarea și implimentarea comunicarii științifice.en_EN
dc.description.abstractOpen science is a new approach to the research process based on cooperative work and new ways of disseminating knowledge through the use of digital technologies and new collaboration tools. This movement has grown and registers transparent models of data collection, processing and sharing in the information environment. Science is open and expresses by opening access to the results of scientific research, data exchange, visibility and recognition of the researcher through the use of methods or tools of data communication, at any stage of the research process. The library is the institution that ensures the relationship between science and society by applying modern tools on the development and implementation of scientific communication.en_EN
dc.language.isoromen_EN
dc.publisherINCEen_EN
dc.subjectstiinta deschisaen_EN
dc.subjecttehnologii digitaleen_EN
dc.subjectmetadateen_EN
dc.subjectvizibilitateen_EN
dc.subjectrezultate stiintificeen_EN
dc.subjectinstrumente de comunicareen_EN
dc.subjectopen scienceen_EN
dc.subjectdigital technologiesen_EN
dc.subjectmetadataen_EN
dc.subjectvisibilityen_EN
dc.subjectscientific resultsen_EN
dc.subjectcommunication toolsen_EN
dc.titleBiblioteca Republicană Tehnico-Științifică – susținător și promotor al științei deschiseen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BRTS-SUSTINATOR_SI_PROMOTOR_AL_STIINTEI_DESCHISE.pdf461.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.