Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1353
Title: Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică – susținător și promotor al științei deschise
Authors: Gorceag, Silvia
Chirilov, Olga
Keywords: stiinta deschisa
tehnologii digitale
metadate
vizibilitate
rezultate stiintifice
instrumente de comunicare
open science
digital technologies
metadata
visibility
scientific results
communication tools
Issue Date: 2020
Publisher: INCE
Citation: GORCEAG, Silvia, CHIRILOV, Olga. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică – susținător și promotor al științei deschise. In: Dalinițchi, Nionila, Catana, Angelina, Gorceag, Silvia, Zasmenco, Tamara, Jitari, Evelina, Lupu, Elena, Popovici, Maria. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului : 50 de ani de activitate : Monografie bibliografică. Institutul Național de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Stiințifică. Chișinău, 2020, pp. 29-34. ISBN 978-9975-3463-4-4.
Abstract: Știința deschisa reprezinta o noua abordare a procesului de cercetare bazat pe munca de cooperare și noi modalitați de difuzare a cunoștințelor prin utilizarea tehnologiilor digitale și a noilor instrumente de colaborare. Aceasta mișcare a luat amploare și inregistreaza Modele transparente de colectare, prelucrare și partajare a datelor in mediul informațional. Știința deschisa exprima prin deschiderea accesului la rezultatele cercetarilor științifice, schimbul de date, vizibilitatea și recunoașterea cercetatorului prin utilizarea metodelor sau instrumentelor de comunicare a datelor in orice etapa a procesului de cercetare. Biblioteca este instituția care asigura relația dintre știința și societate aplicand instrumente moderne privind dezvoltarea și implimentarea comunicarii științifice.
Open science is a new approach to the research process based on cooperative work and new ways of disseminating knowledge through the use of digital technologies and new collaboration tools. This movement has grown and registers transparent models of data collection, processing and sharing in the information environment. Science is open and expresses by opening access to the results of scientific research, data exchange, visibility and recognition of the researcher through the use of methods or tools of data communication, at any stage of the research process. The library is the institution that ensures the relationship between science and society by applying modern tools on the development and implementation of scientific communication.
Description: Text : lb. rom. Rezumat: lb. rom., engl. Referințe bibliografice: p. 34 (6 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1353
ISBN: 978-9975-3463-4-4
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BRTS-SUSTINATOR_SI_PROMOTOR_AL_STIINTEI_DESCHISE.pdf461.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.