Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1325
Title: Brevetele de invenții – patrimoniu intelectual al societații
Authors: Lupu, Elena
Coslet, Ecaterina
Keywords: proprietate intelectuala
inventii
documente de brevet
brevete de inventii
intellectual property
inventions
patent documents
patents
Issue Date: 2020
Publisher: INCE
Citation: LUPU, Elena, COȘLEȚ, Ecaterina. Brevetele de invenții – patrimoniu intelectual al societații. In: Dalinițchi, Nionila, Catana, Angelina, Gorceag, Silvia, Zasmenco, Tamara, Jitari, Evelina, Lupu, Elena, Popovici, Maria. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului : 50 de ani de activitate : Monografie bibliografică. Institutul Național de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Stiințifică. Chișinău, 2020, pp. 51-55. ISBN 978-9975-3463-4-4.
Abstract: Proprietatea intelectuala, invenția, creativitatea și inovația sunt principala treapta a dezvoltarii economice. Brevetele de invenții sunt rodul activitații științifice care evolueaza și se soldeaza cu succes. Scopul fundamental al sistemului de proprietate intelectuala este crearea bazelor economice sustenabile pentru inventatori și creatori, valorificarea rezultatelor științifice, sporirea atenției asupra necesitații și importanței protecției brevetelor de invenție in activitatea economica. Consolidarea, ințelegerea și conștientizarea rolului dezvoltarii proprietații intelectuale este sarcina/misiunea de baza a Republicii Moldova.
Intellectual property, invention, creativity and innovation are the main stage of economic development. Patents are the fruit of scientific activity that evolves and results successfully. The fundamental purpose of the intellectual property system is to create sustainable economic bases for inventors and creators, capitalize on scientific results, increase attention to the need and importance of patent protection in economic activity. Consolidation, understanding and awareness of the role of intellectual property development is the basic task / mission of the Republic of Moldova.
Description: Text : lb. rom. Rezumat: lb. rom., engl. Referințe bibliografice: p. 55 (8 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1325
ISSN: 978-9975-3463-4-4
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brevetele_de_inventii–patrimoniu_intelectual.pdf351 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.