Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1305
Title: Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului : 50 de ani de activitate : Monografie bibliografică
Authors: Dalinitchi, Nionila
Gorceag, Silvia
Zasmenco, Tamara
Jitari, Evelina
Lupu, Elena
Popovici, Maria
Catana, Angelina
Keywords: monografie bibliografica
Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică
biblioteca
Issue Date: 2020
Publisher: INCE
Citation: DALINIŢCHI, Nionila, CATANA, Angelina, GORCEAG, Silvia, ZASMENCO, Tamara, JITARI, Evelina, LUPU, Elena, POPOVICI, Maria. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului : 50 de ani de activitate : Monografie bibliografică. Chișinău, 2020. 272 p. ISBN 978-9975-3463-4-4.
Abstract: Actuala monografie bibliografică ,,Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului. 50 de ani de activitate” constituie un volum jubiliar, ce reflectă activitatea instituției pe parcursul acestei perioade și scoate în evidență generaţiile de bibliotecari care au activat și au contribuit la transformarea bibliotecii într-o instituţie modernă de informare și documentare. Această lucrare constituie un indicator semnificativ al cercetării bibliografice şi pune în lumină realizările BRTȘ, locul şi importanţa ei în comunitatea științifică profesională. Bibliografia este destinată cercetătorilor, profesorilor, studenților, elevilor, bibliotecarilor, tuturor celor interesați în domeniu. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică mereu a știut să răspundă provocărilor timpului cu deosebită competenţă şi abilitat
Description: Coordonator de ediție: Elena Bordian. Texte : lb. rom., rusă. Rez.: lb. rom., engl., rusă.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1305
ISBN: 978-9975-3463-4-4
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BRTS 50 ani_de_activitate.pdf13.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.