Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/127
Title: Managementul finanţelor publice locale: probleme şi oportunităţi.
Authors: Manole, Tatiana
Stratan, Alexandru
Keywords: management, finanţe publice, descentralizare financiară
Citation: MANOLE, Tatiana, STRATAN, Alexandru. Managementul finanţelor publice locale : Probleme şi oportunităţi : Monografie. Red. şt. Manole Tatiana ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. Chişinău : INCE, 2014. 161 p. Bibliogr.: p. 150-157. ISBN 978-9975-9932-3-4.
Abstract: Monografia are intenţia de a cerceta domeniul managementului finanţelor publice locale (MFPL). În esenţă MFPL poate să se dezvolte şi să atingă performanţă având la bază autonomie locală şi descentralizare financiară. Autonomia locală este forma modernă de exprimare a descentralizării împuternicirilor între Guvernul Central şi guvernele locale. Autonomia locală reprezintă o zonă care formează o comunitate separată constituită legal, subordonată statului şi investită cu autoritate, având dreptul de decizie în privinţa propriilor probleme de gestiune, prin intermediul organelor proprii de administrare. Autonomia locală se bazează pe următoarele principii: a) existenţa unor organe proprii de administrare, care reprezintă interesele cetăţenilor; b) statul poate percepe impozite de comunitate numai în virtutea legii; c) comunitatea poate întreprinde pe teritoriul său orice activitate considerată dezirabilă, care nu este interzisă prin lege; Realizarea acestor principii este posibilă numai datorită existenţei unei capacităţi de finanţare (în primul rând, este vorba de capacitatea fiscală pe locuitor, în raport cu capacitatea fiscală naţională pe locuitor) adecvate la nivel local, metodele de finanţare locală fiind sub jurisdicţia statului. Evoluţiile politice, economice şi sociale din ultimii ani, în Republica Moldova, au pus în evidenţă necesitatea unei reforme profunde şi reale în domeniul administraţiei publice, în special a celei locale. Actualmente, descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale este una din priorităţile strategice ale guvernării şi unul din obiectivele principale definite într-un şir de documente şi strategii.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/127
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MonogrStratan maketa TIPAR.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.