Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1205
Title: Asigurarea pensiei de întreţinere a copiilor cu părinţi divorţaţi
Authors: Chistruga-Sinchevici, Inga
Bargan, Natalia
Keywords: divort
familie
pensie de intretinere
drepturi
responsabilitati
cadru legal
copii
divorce
family
alimony
child rights
responsibilities
legal framework
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: CHISTRUGA-SÎNCHEVICI, Inga,  BARGAN Natalia. Asigurarea pensiei de întreţinere a copiilor cu părinţi divorţaţi. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Sesiunea ştiinţifică: Dinamica populaţiei şi calitatea potenţialului uman: conferința internațională ştiinţifico-practică, ediţia a X-a, 15-16 octombrie 2015, Chişinău. Chişinău: INCE, 2015, pp. 148-157. ISBN 978-9975-3032-9-3.
Abstract: În Republica Moldova, investigații sociologice cu privire la cercetarea particularităților în întreținerea copiilor după divorț nu există. Articolul dat a fost elaborat în baza studiului sociologic ”Întreținerea copiilor cu părinți divorțați”, realizat în luna august, 2015 de către Centrul de Cercetări Demografice al INCE. Scopul studiului a constat în stabilirea principalelor dificultăți în asigurarea copiilor după divorțul părinților cu pensie de întreținere. Eșantionul cercetării a constituit 15 cadre juridice și 10 părinți divorțați. Metoda de cercetare aplicată a fost interviul sociologic. Principalele dificultăți în stabilirea pensiei de întreținere în situație de divorț se referă la demonstrarea veniturilor reale ale părinților, lipsa locurilor de muncă bine plătite și valoarea derizorie a minimului de existență.
The article is based on the sociological study "Supporting children with divorced parents", conducted in August 2015 by the Demographic Research Centre of the INCE. The purpose of this study was to determine the main difficulties in providing parents with children after divorce alimony. The sample research was 15 lawyers and 10 divorced parents. The research method was applied sociological interview. The main difficulties in setting alimony in case of divorce refer to the demonstration of the real incomes of parents, lack of well-paid jobs and low level of the subsistence minimum.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 157 (3 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1205
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASIGURAREA_PENSIEI_DE_INTRETINERE_A_COPIILOR_CU_PARINTI.pdf850.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.