Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1199
Title: Correcting the official life tables for the Republic of Moldova for 1959-2014
Authors: Penina, Olga
Keywords: mortalitate
mortality
Republica Moldova
Republic of Moldova
speranța de viață
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: PENINA, Olga. Correcting the official life tables for the Republic of Moldova for 1959-2014. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Sesiunea ştiinţifică: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman: conferința internațională ştiinţifico-practică, ediţia a X-a, 15-16 octombrie 2015, Chişinău. Chişinău, 2015, pp. 59-65.
Abstract: Articolul "Corectarea tabelelor oficiale ale mortalității pentru anii 1959-2014" prezintă unele rezultate ale proiectului cu privire la analiza de lungă durată a mortalității pe cauze de deces în Republica Moldova efectuat în colaborare cu cercetătorii francezi de la Institutul Național de Studii Demografice din Franța ȋDr. France Meslé și Prof. Jacques VallinȌ. Lucrarea descrie problemele cu privire la calitatea înregistrării deceselor infantile și a deceselor pentru vârstele avansate, care prezenta anumite deficiențe pentru țara până la mijlocul anilor 70 ai secolului trecut. Datele oficiale cu privire la structura și numărul populației după anii ’90 ai secolului trecut nu sunt fiabile din cauza sub-înregistrării considerabile ale fluxurilor migraționale. Ca rezultat, tabelele oficiale ale mortalității pentru Moldova nu sunt credibile atât pentru perioada sovietică, cât și pentru cea după proclamarea independenței. Sunt prezentate estimările alternative ale valorilor speranței de viață la naștere după corectările datelor cu privire la mortalitate și numărul și structura populației.
The article "Correcting life tables for the Republic of Moldova for 1959-2014" presents some results of the project on assessing long-term cause-specific mortality trends in the Republic of Moldova conducted in collaboration with the French researchers from the National Institute for Demographic Research (Dr. France Meslé and Prof. Jacques Vallin). The paper describes the quality of death registration in infancy and at older ages that is very questionable for the country until the mid-1970s. The official population estimates are also very problematic, especially for the period of independence due to a huge under-registration of migration flows. As a result, the official life tables are not reliable for Moldova for the early soviet period and the period of independence. The new estimates of life expectancy at birth after correcting mortality and population data are presented.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 65-66 (10 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1199
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Correcting_the_official_life_tables_for-the_RM.pdf261 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.