Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1198
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCotelnic, Valentina
dc.date.accessioned2021-05-07T11:53:33Z
dc.date.available2021-05-07T11:53:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationCOTELNIC, Valentina. Calitatea profesională a capitalului uman pe piața muncii. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Sesiunea ştiinţifică: Dinamica populaţiei şi calitatea potenţialului uman: conferința internațională ştiinţifico-practică, ediţia a X-a, 15-16 octombrie 2015, Chişinău. Chişinău, 2015, pp. 208-217. ISBN 978-9975-3032-9-3.en_EN
dc.identifier.isbn978-9975-3032-9-3
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1198
dc.descriptionAbstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 217 (6 titl.).en_EN
dc.description.abstractCalitatea capitalului uman constituie o premisă esențială pentru creșterea competitivității și dezvoltarea economică și socială a țării. De aceea este necesară identificarea problemelor-cheie care duc la scăderea calității capitalului uman. Astfel, analizând calitatea profesională a capitalului uman deducem necesitatea dezvoltării unor mecanisme eficiente de asigurare a calității educației, crearea sistemului inteligent de informare și analiză a competențelor necesare pieței muncii, asigurarea accesului la servicii de formare pe tot parcursul vieții etc.en_EN
dc.description.abstractThe quality of the human capital constitutes an essential prerequisite for growing economic competitiveness and social development of the country. It is important to identify the major factors that lead to a decline in the human capital quality. The analysis of the human capital quality allowed us to determine the necessity to develop the effective mechanisms ensuring the qualitative education, intelligent information system and analytical skills necessary for the labor market.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherINCEen_EN
dc.subjectcapitalul umanen_EN
dc.subjectstudiien_EN
dc.subjectforţă de muncă calificatăen_EN
dc.subjecthuman capitalen_EN
dc.subjectstudiesen_EN
dc.subjectlack of qualified labour forceen_EN
dc.subjecteducațieen_EN
dc.subjectpiața munciien_EN
dc.titleCalitatea profesională a capitalului uman pe piața munciien_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Calitatea_profesionala_a_capitalului_uman _pe_piata_muncii.pdf791.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.