Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1198
Title: Calitatea profesională a capitalului uman pe piața muncii
Authors: Cotelnic, Valentina
Keywords: capitalul uman
studii
forţă de muncă calificată
human capital
studies
lack of qualified labour force
educație
piața muncii
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: COTELNIC, Valentina. Calitatea profesională a capitalului uman pe piața muncii. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Sesiunea ştiinţifică: Dinamica populaţiei şi calitatea potenţialului uman: conferința internațională ştiinţifico-practică, ediţia a X-a, 15-16 octombrie 2015, Chişinău. Chişinău, 2015, pp. 208-217. ISBN 978-9975-3032-9-3.
Abstract: Calitatea capitalului uman constituie o premisă esențială pentru creșterea competitivității și dezvoltarea economică și socială a țării. De aceea este necesară identificarea problemelor-cheie care duc la scăderea calității capitalului uman. Astfel, analizând calitatea profesională a capitalului uman deducem necesitatea dezvoltării unor mecanisme eficiente de asigurare a calității educației, crearea sistemului inteligent de informare și analiză a competențelor necesare pieței muncii, asigurarea accesului la servicii de formare pe tot parcursul vieții etc.
The quality of the human capital constitutes an essential prerequisite for growing economic competitiveness and social development of the country. It is important to identify the major factors that lead to a decline in the human capital quality. The analysis of the human capital quality allowed us to determine the necessity to develop the effective mechanisms ensuring the qualitative education, intelligent information system and analytical skills necessary for the labor market.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 217 (6 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1198
ISBN: 978-9975-3032-9-3
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Calitatea_profesionala_a_capitalului_uman _pe_piata_muncii.pdf791.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.