Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1187
Title: Speranţa de viaţă sănătoasă a populaţiei din Republica Moldova
Authors: Gagauz, Olga
Avram, Cristina
Keywords: metoda Sullivan
sănătate
mortalitate
speranţa de viaţă
Sullivan’s method
mortality
healthy
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: GAGAUZ, Olga, AVRAM, Cristina. Speranţa de viaţă sănătoasă a populaţiei din Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Sesiunea ştiinţifică: Dinamica populaţiei şi calitatea potenţialului uman: conferința internațională ştiinţifico-practică, ediţia a X-a, 15-16 octombrie 2015, Chişinău. Chişinău, 2015, pp. 66-73. ISBN 978-9975-3032-9-3.
Abstract: În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la speranța de viaţă sănătoasă a populaţiei din Republica Moldova. Calculele s-au efectuat după metoda lui Sullivan D. în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (BNS), perioada 2006-2013. Speranţa de viață şi speranţa de viaţă sănătoasă sunt într-o creştere constantă, dar lentă, pentru ambele sexe şi toate grupele de vârstă. Proporția timpului petrecut în stare de sănătate foarte bună/bună şi satisfăcătoare, de asemenea, este în creştere, inclusiv sănătatea vârstnicilor atestă o ameliorare. Totuşi diferenţele dintre sexe persistă, astfel, femeile trăiesc mai mult comparativ cu bărbaţii, dar într-o stare de sănătate mai rea.
This article presents the results of the research on healthy life expectancy in the Republic of Moldova. Calculations were performed according to the Sullivan's method, based on Household Budget Survey (NBS) data and official population statistics for 2006-2013. Life expectancy and healthy life expectancy are in a continuous slow growth, for both sexes and all age groups. The share of time spent in a very good/good and satisfactory state of health is growing, including improvements in the elderly health. However, gender differences persist; women live longer than men, but in a worse health status.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 73 (15 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1187
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPERANTA_DE_VIATA_SANATOASA_A_POPULATIE.pdf643.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.