Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1177
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMaier, Lidia-
dc.date.accessioned2021-04-15T13:20:23Z-
dc.date.available2021-04-15T13:20:23Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationMAIER, Lidia. Inovarea şi sofisticarea afacerilor în Republica Moldova. In: Vector European. 2015, nr. 1, pp. 22-29. ISSN 2345-1106.en_EN
dc.identifier.issn2345-1106-
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1177-
dc.descriptionAbstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 29 (2 titl.). JEL Classification: F02, F63 , O31, Q55, R1.en_EN
dc.description.abstractArticolul se bazează pe analiza factorilor și indicatorilor, care contribuie la creșterea capacității de inovare și a gradului de sofisticare a afacerilor în Republica Moldova în baza clasamentelor internaționale. Pentru a înțelege cât mai bine relația existentă între factorii stimulatori pentru creşterea competitivității economice, a locurilor de muncă şi bunăstării pe termen lung a națiunilor Forumul Economic Mondial prezintă anual tabloul competitivității globale, captând situația comparativă la momentul respectiv pentru indicatorii cheie ai dezvoltării economice – competitivitate, inovare şi antreprenoriat. Institutul European de Administrare a Afacerilor (INSEAD) si Organizația Mondiala a Proprietății Intelectuale-( WIPO, JOHNSON Cornell University vin să întregească acest tablou cu indicatorii relevanți privind inovația. Analiza acestor factori și indicatori permit înțelegerea punctelor forte și a celor slabe, identificarea oportunităților și provocărilor, riscurilor și amenințărilor în demersul inovațional al țării, ajutând la formularea de politici publice adecvate contextului dat.en_EN
dc.description.abstractThe article is based on the analysis of the factors and indicators that contribute to increase the capacity for innovation and sophistication of business in Moldova under the international rankings. For a better understanding of the relationship between the incentives for economic competitiveness, jobs and welfare in the long term of states, the World Economic Forum presents an annual picture of the global competitiveness, capturing the comparative situation in time for the key indicators of economic development - competitiveness, innovation and entrepreneurship. The European Institute of Business Administration (INSEAD) and the World Intellectual Property Organization come to complete this picture with the relevant indicators on innovation. The analysis of these factors and indicators enable understanding of strengths and weaknesses, and identifying opportunities and challenges, risks and threats in the country's innovative approach, helping to formulate appropriate public policies for the given context.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherUSEMen_EN
dc.subjectinnovationen_EN
dc.subjectcompetitivenessen_EN
dc.subjectcompetitiveness indexen_EN
dc.subjectinnovation factorsen_EN
dc.subjectGlobal Indexen_EN
dc.subjectEuropean Unionen_EN
dc.subjectinovatieen_EN
dc.subjectcompetitivitateen_EN
dc.subjectindicele competitivitățiien_EN
dc.subjectUniunea Europeanăen_EN
dc.subjectRepublica Moldovaen_EN
dc.subjectRepublic of Moldovaen_EN
dc.subjectantreprenoriaten_EN
dc.subjecteconomieen_EN
dc.subjectentrepreneurshipen_EN
dc.titleInovarea şi sofisticarea afacerilor în Republica Moldovaen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inovarea_si_sofisticarea_afacerilor_in_Republica_Moldova.pdf498.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.