Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1177
Title: Inovarea şi sofisticarea afacerilor în Republica Moldova
Authors: Maier, Lidia
Keywords: innovation
competitiveness
competitiveness index
innovation factors
Global Index
European Union
inovatie
competitivitate
indicele competitivității
Uniunea Europeană
Republica Moldova
Republic of Moldova
antreprenoriat
economie
entrepreneurship
Issue Date: 2015
Publisher: USEM
Citation: MAIER, Lidia. Inovarea şi sofisticarea afacerilor în Republica Moldova. In: Vector European. 2015, nr. 1, pp. 22-29. ISSN 2345-1106.
Abstract: Articolul se bazează pe analiza factorilor și indicatorilor, care contribuie la creșterea capacității de inovare și a gradului de sofisticare a afacerilor în Republica Moldova în baza clasamentelor internaționale. Pentru a înțelege cât mai bine relația existentă între factorii stimulatori pentru creşterea competitivității economice, a locurilor de muncă şi bunăstării pe termen lung a națiunilor Forumul Economic Mondial prezintă anual tabloul competitivității globale, captând situația comparativă la momentul respectiv pentru indicatorii cheie ai dezvoltării economice – competitivitate, inovare şi antreprenoriat. Institutul European de Administrare a Afacerilor (INSEAD) si Organizația Mondiala a Proprietății Intelectuale-( WIPO, JOHNSON Cornell University vin să întregească acest tablou cu indicatorii relevanți privind inovația. Analiza acestor factori și indicatori permit înțelegerea punctelor forte și a celor slabe, identificarea oportunităților și provocărilor, riscurilor și amenințărilor în demersul inovațional al țării, ajutând la formularea de politici publice adecvate contextului dat.
The article is based on the analysis of the factors and indicators that contribute to increase the capacity for innovation and sophistication of business in Moldova under the international rankings. For a better understanding of the relationship between the incentives for economic competitiveness, jobs and welfare in the long term of states, the World Economic Forum presents an annual picture of the global competitiveness, capturing the comparative situation in time for the key indicators of economic development - competitiveness, innovation and entrepreneurship. The European Institute of Business Administration (INSEAD) and the World Intellectual Property Organization come to complete this picture with the relevant indicators on innovation. The analysis of these factors and indicators enable understanding of strengths and weaknesses, and identifying opportunities and challenges, risks and threats in the country's innovative approach, helping to formulate appropriate public policies for the given context.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 29 (2 titl.). JEL Classification: F02, F63 , O31, Q55, R1.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1177
ISSN: 2345-1106
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inovarea_si_sofisticarea_afacerilor_in_Republica_Moldova.pdf498.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.