Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1141
Title: Economia Republicii Moldova la 25 ani: căutări, erori şi eşecuri
Authors: Duca, Gheorghe
Stratan, Alexandru
Keywords: economie
Republica Moldova
Issue Date: 2016
Publisher: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Citation: DUCA, Gheorghe, STRATAN, Alexandru. Economia Republicii Moldova la 25 ani: căutări, erori şi eşecuri. In: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic : conferinţa ştiinţifică internaţională : culegere de articole selective, 23-24 septembrie 2016, Chișinău. Chișinău, 2016, vol. 1, pp. 8-22. ISBN 978-9975-75-834-5.
Abstract: Din momentul obţinerii autonomiei politico-economice, Republica Moldova, la fel ca şi alte state din fostul lagăr socialist, după destrămarea acestuia, a ales calea edificării unui stat din temelie nou, cu drepturi depline ca subiect internaţional, suveran, democratic în baza promovării reformelor cardinale în economie pe principiile relaţiilor de piaţă. A fost determinată direcţia strategică geo-politică – calea spre Europa, cu integrarea în Comunitatea Europeană. Schimbările survenite în sfera politică, realizările privind consolidarea democraţiei, reformele instituţionale, formarea bazei juridice au contribuit la crearea condiţiilor pentru avansarea spre o economie de piaţă funcţională. Articolul trasează principalele reușite, dar și eșecuri ale dezvoltării economiei naționale în această perioadă.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1141
ISBN: 978-9975-75-834-5
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ECONOMIA_REPUBLICII_MOLDOVA_LA_25_ANI.pdf802.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.