Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1131
Title: Cum corelăm dezvoltarea economică cu cea demografică sau ce este dividendul demografic?
Authors: Gagauz, Olga
Tabac, Tatiana
Keywords: dividendul demografic
crestere economica
Republica Moldova
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: GAGAUZ, Olga, TABAC, Tatiana. Cum corelăm dezvoltarea economică cu cea demografică sau ce este dividendul demografic? In: Barometrul demographic. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chișinău, 2017. 4 p.
Abstract: Dividendul demografic reprezintă un potențial important pentru creșterea economică a țării în condițiile promovării unor politici active de consolidare a capitalului uman și dezvoltare a pieței muncii. Dividendul demografic se constată atunci când proporția populației în vârsta aptă de muncă în totalul populației constituie 55% și peste. În Republica Moldova dividendul demografic sau ”fereastra oportunităților” se înregistrează de la începutul anilor 2000, însă situația socioeconomică nefavorabilă, emigrația în masă a populației au dus la pierderea semnificativă a efectivului populației economic productive și la reducerea perioadei dividendului demografic. În prezent, există rezerve importante în ceea ce privește valorificarea dividendului demografic rămas în țară. Circa 27% din tineri (15-29 de ani) sunt neîncadrați nici pe piața muncii, nici în educație (rata NEET), acest indicator fiind de două ori mai mare decât media în UE. Indicatorii sănătății populației, cum ar fi mortalitatea infantilă (9,7‰ în anul 2015) și mortalitatea copiilor în vârsta până la 5 ani (11,7‰ în anul 2015) rămâne la un nivel ridicat în comparație cu țările europene, iar mortalitatea prematură a populației în vârsta aptă de muncă duce la pierderea potențialului uman și valorificarea redusă dividendului demografic. Creșterea vârstei de pensionare (până la 63 de ani pentru femei și bărbați) contribuie la prelungirea perioadei dividendului demografic, important este să fie obținută o extindere reală a duratei de încadrare în câmpul muncii prin creșterea ratei de ocupare la toate vârstele, inclusiv la vârstele pre-pensionare. Printre direcțiile principale ale politicilor sunt: mărirea investițiilor în educația și sănătatea tinerilor, modernizarea economică, creșterea ratei de ocupare a populației și scăderea ratei NEET, facilitarea procesului de tranziție a tinerilor de la școală la muncă.
URI: https://ccd.ince.md/barometr-demografic
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1131
Appears in Collections:Barometrul demografic

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cum_corelam_dezvoltarea_economica_cu_cea_demografica.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.