Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1129
Title: Impactul crizelor economice asupra proceselor demografice
Authors: Gagauz, Olga
Penina, Olga
Tabac, Tatiana
Keywords: criza economica
demografie
fertilitate
mortalitate
migratie
Issue Date: 2016
Publisher: INCE
Citation: GAGAUZ, Olga, PENINA, Olga ,TABAC, Tatiana. Impactul crizelor economice asupra proceselor demografice. In: Barometrul demographic. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chișinău, 2016, nr. 1. 4 p.
Abstract: Se examinează impactul crizelor economice din perioada anilor 1990-2014 asupra principalelor procese demografice: fertilitatea, mortalitatea și migrația. În acest context, se constată că greutățile economice și incertitudinile pe piața forței de muncă duc la reducerea intențiilor cu privire la nașterea copiilor, ceea ce s-a reflectat în reducerea semnificativă a ratei totale de fertilitate și a ratelor specifice de fertilitate pentru vârstele tinere. Mortalitatea pentru toate vârstele și cauzele de deces au prezentat o tendință generală de creștere, rata standardizată de mortalitate majorându-se în anii 1990-2014 cu 44% la bărbați și 30% la femei. Mortalitatea înaltă determină decalajul semnificativ între Republica Moldova și țările UE în speranța de viață la naștere. Pentru Republica Moldova acest indicator constituie 65,0 ani pentru bărbați și 73,4 ani pentru femei, fiind, cu 7,4 și, respectiv, 6,7 ani mai scăzut decât în UE. Situația socioeconomică nestabilă sporește numărul persoanelor implicate în migrația internațională, care, în timp, a cuprins tot mai multe persoane din grupele tinere de vârstă. În ultimii ani emigrația oscilează în limitele de 45-50 mii. Printre cele mai necesare politici se evidențiază: crearea condițiilor favorabile pentru nașterea și educarea copiilor reducerea mortalității și migrației.
URI: https://ccd.ince.md/barometr-demografic
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1129
Appears in Collections:Barometrul demografic

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Impactul_crizelor_economice_asupra_proceselor_demografice.pdf518.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.