Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1128
Title: Traffic-related mortality in Moldova
Authors: Stirba, Vitalie
Keywords: mortalitate
accident rutier
deces
siguranta rutiera
mortality
road
accident
death
road safety
смертность
автокатастрофа
смерть
безопасность дорожного движения
Issue Date: 2020
Publisher: INCE
Citation: ȘTÎRBA, Vitalie. Traffic-related mortality in Moldova. In: Economy and Sociology. 2020, no. 2, pp. 140-147. ISSN: 1857-4130; E-ISSN: 2587-3172. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.2-12
Abstract: This article analyses the mortality caused by road accidents in Moldova depending on the degree of involvement of pedestrians, cyclists, motorcyclists, drivers and passengers of transport units, depending on age and sex. Results suggest that traffic-related mortality in Moldova has shown an increased incidence among the young and working-age population, where a significant difference between males and females is observed. Among the youth, traffic-related deaths register between 10-27% of the overall mortality in both sexes. The risk exposure of dying in a traffic accident decreases with age and is less significant in the retired ages. During the years 1998-2015, avoidance of traffic related deaths would have assured an increase in life expectancy between 0.40-0.56 years in males, and 0.09-0.23 years in females. The continuous increase in the number of transport units on public roads, as well as in the number of hours spent in traffic, influences the degree of exposure to the risk of death or injury as a result of road traffic accidents. Trauma resulting from road accidents increases the incidence of premature mortality and disability among the population, which is reflected by the decrease of healthy life expectancy. It is ascertained that the road accident mortality requires a detailed and comprehensive analysis given the multitude of factors influencing deaths and injuries related to a traffic accident among the population. Thus, in order to improve road safety and reduce mortality incidence among traffic participants, a range of actions has to be implemented by the liable actors, including through the international experience.
În prezentul articol este analizată mortalitatea cauzată de accidentele rutiere în funcție de gradul de implicare a participanților la trafic (pietoni, bicicliști, motocicliști, șoferi și pasageri al unităților de transport), după vârstă și sex. Rezultatele sugerează că mortalitatea cauzată de accidentele rutiere înregistrează o incidență sporită în rândul populației tinere și în vârstă de muncă, unde este observată o diferențiere semnificativă între bărbați și femei. În vârstele tinere, decesele prin accidentele rutiere înregistrează între 10-27% în mortalitatea generală la ambele sexe. Expunerea asupra riscului de deces în rezultatul accidentelor rutiere scade odată cu avansarea în vârstă și este mai puțin semnificativă în vârstele de pensionare. În anii 1998-2015, evitarea deceselor cauzate de accidentele rutiere ar fi asigurat o creștere a speranței de viață între 0,40-0,56 ani la bărbați și 0,09-0,23 ani la femei. Creșterea continuă a numărului de unități de transport, precum și a numărului de ore petrecute în trafic, influențează gradul de expunere riscului de deces sau vătămare ca urmare a accidentelor rutiere. Traumatismele rezultate în urma accidentelor rutiere sporește incidența mortalității premature și dizabilităților în rândul populației, ceea ce se reflectă asupra descreșterii speranței de viață sănătoase. Accidentele rutiere necesită o analiză detaliată și cuprinzătoare, având în vedere multitudinea factorilor care influențează numărul de decese și traumatisme în rândul populației. Astfel, pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a reduce incidența mortalității în rândul participanților la trafic, este necesară implementarea unui șir de acțiuni, inclusiv prin utilizarea experienței internaționale.
В данной статье анализируется смертность от дорожно-транспортных происшествий в Молдове в зависимости от степени вовлеченности различных категорий населения (пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, водителей и пассажиров транспортных средств), а также по полу и возрасту. Результаты показывают, что смертность, связанная с дорожными транспортными пришествиями (ДТП), вызывает существенные потери среди молодого и трудоспособного населения. В молодых возрастах, смертность, связанная с ДТП, составляет 10-27% от общей смертности для обоих полов. Подверженность риску смерти в ДТП уменьшается с возрастом и менее значительна для пенсионеров. В течение 1998-2015 гг. предотвращение смертей, связанных с ДТП, обеспечило бы увеличение продолжительности жизни на 0,40-0,56 года у мужчин и 0,09-0,23 года у женщин. Постоянный рост количества транспортных средств, а также количества часов, проведенных в движении, влияет на степень подверженности риску смерти или травматизма в результате ДТП. Травмы, полученные в результате ДТП, увеличивают численность преждевременных смертей и инвалидности среди населения, что отражается в снижении продолжительности здоровой жизни. Дорожно-транспортные происшествия требуют подробного и всестороннего анализа с учетом множества факторов, влияющих на травматизмы и смертность среди населения. Повышение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности, могут быть достигнуты, в том числе, за счет применения международного опыта.
Description: Referinţe bibliografice: p. 147 (14 titl.). JEL Classification: I18, J10, R41. UDC: 314.42(478).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1128
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Traffic-related_mortality_in_Moldova.pdf453.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.