Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1125
Title: Calitatea vieţii persoanelor vârstnice
Authors: Rojco, Anatolii
Gagauz, Olga
Keywords: persoane vârstnice
calitatea vieţii
sărăcie
pensie
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, GAGAUZ, Olga. Calitatea vieţii persoanelor vârstnice. In: Barometrul demographic. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chișinău, 2015. 4 p.
Abstract: Se examinează indicatorii principali ai calităţii vieţii persoanelor vârstnice. Se constată riscul crescut al sărăciei în gospodăriile casnice ale acestora (12,8%); cuantumul pensiei pentru limită de vârstă acoperă doar 83% din minimumul de existenţă al pensionarului, starea de sănătate și accesul limitat la comodităţi prezintă o barieră în prelungirea vieţii active și autonomia vârstnicilor. Conform autoaprecierilor, fiecare a cincea persoană vârstnică își apreciază nivelul de trai ”rău și foarte rău” și doar 5% ca ”bine și foarte bune”. Fiecare al patrulea respondent consideră că viaţa lui s-a înrăutăţit în comparaţie cu anul precedent. În condiţiile creșterii numărului și proporţiei vârstnicilor în totalul populaţiei, politica socială ar trebui să ţină cont de specificul acestui grup de populaţie, suportul social fiind tot mai diferenţiat în funcţie de nevoile reale ale persoanelor în vârstă și capacitatea sistemului naţional de protecţie socială. în politici (2014) urmează să contribuie la ameliorarea calităţii vieţii Sumar: Se examinează indicatorii principali ai calităţii vieţii persoanelor vârstnice. Se constată riscul crescut al sărăciei în gospodăriile casnice ale acestora (12,8%); cuantumul pensiei pentru limită de vârstă acoperă doar 83% din minimumul de existenţă al pensionarului, starea de sănătate și accesul limitat la comodităţi prezintă o barieră în prelungirea vieţii active și autonomia vârstnicilor. Conform autoaprecierilor, fiecare a cincea persoană vârstnică își apreciază nivelul de trai ”rău și foarte rău” și doar 5% ca ”bine și foarte bune”. Fiecare al patrulea respondent consideră că viaţa lui s-a înrăutăţit în comparaţie cu anul precedent. În condiţiile creșterii numărului și proporţiei vârstnicilor în totalul populaţiei, politica socială ar trebui să ţină cont de specificul acestui grup de populaţie, suportul social fiind tot mai diferenţiat în funcţie de nevoile reale ale persoanelor în vârstă și capacitatea sistemului naţional de protecţie socială. În prezent, unul din obiectivele principale ale politicilor de stat constituie perfecţionarea sistemului de asigurări sociale și majorarea cuantumului pensiilor până la nivelul minimumului de trai, iar implementarea consecutivă a Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici (2014) urmează să contribuie la ameliorarea calităţii vieţii vârstnicilor și prelungirea îmbătrânirii active.
URI: https://ccd.ince.md/barometr-demografic
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1125
Appears in Collections:Barometrul demografic

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CALITATEA_VIETII_PERSOANELOR_VARSTNICE.pdf172.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.