Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1124
Title: Care este numărul real al populației Republicii Moldova?
Authors: Penina, Olga
Keywords: demografie
populatie
Republica Moldova
migratie
recensamant
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: PENINA, Olga. Care este numărul real al populației Republicii Moldova? In: Barometrul demographic. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chișinău, 2015. 4 p.
Abstract: Se examinează calitatea datelor statistice oficiale cu privire la numărul populației Republicii Moldova şi corespunderea definițiilor naționale în domeniul migrației internaționale la standardele Uniunii Europene. Se evidențiază impactul supraestimării numărului populației asupra indicatorilor demografici, a prognozelor demografice şi elaborării politicilor sectoriale. Se propun recomandări ce țin de ameliorarea calității datelor statistice cu privire la numărul şi structura populației.
URI: https://ccd.ince.md/barometr-demografic
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1124
Appears in Collections:Barometrul demografic

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barometru_2015.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.