Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1122
Title: Evaluarea situaţiei în sfera ocupării forței de muncă a tinerilor antreprenori din Republica Moldova
Authors: Rojco, Anatolii
Ivanov, Svetlana
Keywords: piața forței de muncă
populaţie ocupată
tineri antreprenori
patroni
labour market
employed population
young entrepreneurs
patrons
Issue Date: 2020
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, IVANOV, Svetlana. Evaluarea situaţiei în sfera ocupării forței de muncă a tinerilor antreprenori din Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2020, editia a X-a, pp. 71- 78. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitatea temei cercetate se datorează faptului că tinerii antreprenori joacă un rol important în creșterea populației ocupate în Republica Moldova. Între timp, situaţia privind ocuparea forţei de muncă a tinerilor antreprenori în Republica Moldova nu a primit o evaluare ştiinţifică argumentată adecvată. Prin urmare, scopul lucrării constă în efectuarea estimării numărului şi structurii tinerilor antreprenori, ceea ce reprezintă atât un interes ştiinţific, cât şi practic. În studiu au fost utilizate următoarele metode: monografică, analogiilor, comparaţia, statistică ş.a. Ca rezultat al studiului efectuat s-a obţinut o analiză a numărului și structurii tinerilor antreprenori după sex, locul de reşedinţă, nivelul de instruire, tipuri de activităţi economice şi amplasarea locului de muncă.
The relevance of the topic lies on the fact that young entrepreneurs play an important role in increasing the employed population in the Republic of Moldova. Meanwhile, the situation with employment of young entrepreneurs in the Republic of Moldova has not received an adequate scientifically-proved assessment. That’s why, the purpose of the paper lies in estimating the number and structure of young entrepreneurs that represents both a scientific and practical interest. In the research were used the following methods: monographic, analogues, comparison, statistical etc. As a result of the study, an analysis was obtained of the number and structure of young entrepreneurs by criteria of: sex, place of residence, education level, type of economic activity and location of workplace.
Description: Referinţe bibliografice: p. 78 (4 titl.). JEL Clasification: I3, R2. CZU: 331.526-053.81(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/1321-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-x-a-2020.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1122
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evaluarea_situatiei_in_sfera_ocuparii_fortei de_munca.pdf388.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.