Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1098
Title: Analiza cheltuielilor de consum ale populației RM pentru procurarea bunurilor de folosință îndelungată în perioada pandemiei COVID-19
Authors: Ciobanu, Mihail
Savcenco, Silvia
Keywords: bunuri
cheltuieli
consum
pandemie
COVID-19
Republica Moldova
Issue Date: 2020
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: CIOBANU, Mihail, SAVCENCO, Silvia. Analiza cheltuielilor de consum ale populației RM pentru procurarea bunurilor de folosință îndelungată în perioada pandemiei COVID-19. In: Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor = Economic and social implications of the COVID-19 pandemic: analysis, forecasts and consequences mitigation strategies: teze ale conferinței științifice internaționale, 23 octombrie 2020, Chișinău. Chișinău : INCE, 2020, pp. 246 - 248. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Abstract: Lucrarea prezintă unele rezultate preliminare ale unui studiu despre evaluarea modificărilor cheltuielilor populației din RM în timpul pandemiei COVID-19. Rezultatele studiului care se referă la cheltuielile pentru bunurile de folosință îndelungată arată că ele nu s-au modificat pentru circa jumătate – două treimi din populație, iar pentru circa o treime ele s-au micșorat semnificativ.
Description: Referinţe bibliografice: p. 248 (6 titl.). JEL Clasification: C83, D12, H41, H76, I31, L68.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1098
ISBN: 978-9975-3463-3-7
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANALIZA_CHELTUIELILOR_DE_CONSUM_ALE_POPULAȚIE_ REPUBLICII_MOLDOVA.pdf271.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.