Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1082
Title: Susținerea instituțională a sectorului agricol în unele țări europene în timpul crizei COVID-19
Authors: Boldurat, Vladislav
Ceban, Alexandru
Keywords: sector agricol
criză
COVID-19
întreprinderi mici și mijolocii
Issue Date: 2020
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: BOLDURAT, Vladislav, CEBAN, Alexandru. Susținerea instituțională a sectorului agricol în unele țări europene în timpul crizei COVID-19. In: Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor = Economic and social implications of the COVID-19 pandemic: analysis, forecasts and consequences mitigation strategies: teze ale conferinței științifice internaționale, 23 octombrie 2020, Chișinău. Chișinău : INCE, 2020, pp. 165-167. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Abstract: Criza generată COVID-19 a produs numeroase probleme în sectorul agricol și agroalimentar, în primul rând din perspectiva scăderii lichidităților și fluxurilor de numerar. Restricțiile de circulație, închiderea piețelor în aer liber, precum și cererea din partea industriei HoReCa pentru produsele agricole s-a diminuat dramatic, astfel încât efectele negative asupra fermierilor și a întreprinderilor rurale mici care prelucrează produse agricole nu au întârziat să apară. Pentru a face față pandemiei SARS-Cov-2, totodată contribuind la procesul de relansare economică, Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri excepționale pentru a oferi mai mult sprijin sectoarelor afectate, atât la nivel comunitar, cât și la nivel național.
Description: Referinţe bibliografice: p. 167(4 titl.). JEL Clasification: L59, G0, G1, E30.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1082
ISBN: 978-9975-3463-3-7
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.