Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1080
Title: Eficacitatea economică și tendințele de dezvoltare al producției zootehnice în RM în contextul crizei COVID-19
Authors: Ceban, Angela
Keywords: zootehnie
eficacitate economica
securitatea alimentara
rata rentabilitatii
criza
pandemie
COVID-19
Republica Moldova
Issue Date: 2020
Publisher: INCE
Citation: CEBAN, Angela. Eficacitatea economică și tendințele de dezvoltare al producției zootehnice în RM în contextul crizei COVID-19. In: Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor = Economic and social implications of the COVID-19 pandemic: analysis, forecasts and consequences mitigation strategies: teze ale conferinței științifice internaționale, 23 octombrie 2020, Chișinău. Chișinău : INCE, 2020, pp. 156-158. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Abstract: Eficacitatea sectorul zootehnic prezintă un factor motoriu în direcțiile prioritare de dezvoltarea agriculturii și a sistemelor alimentare. El stimulează schimbările economice, sociale și de mediu la scară largă și este punctul de plecare pentru analizarea tendințelor și problemelor legate de dezvoltarea durabilă a sectorlui agroalimentar în general. Scopul principal al cercetării se concentrează pe tendințele și problemele structurale în procesul de obținere și valorificare a produselor de origine animalieră precum și posibiitățile de creștere și producere a animalelor ,inclusiv prin analiza factorilor negativi din mediul exterior.
Description: Referinţe bibliografice: p. 158 (1 titl.). JEL Clasification: Q18, R29, R30.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1081
ISBN: 978-9975-3463-3-7
Appears in Collections:Articole
Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eficacitatea_economica_si_tendintele_de_dezvoltare_al_productiei_zootehnice.pdf333.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.