Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1078
Title: Sectorul agroalimentar al Republicii Moldova în anul 2020: între secetă și pandemia COVID-19
Authors: Stratan, Alexandru
Lucasenco, Eugenia
Keywords: agricultura
seceta
pandemie
COVID-19
Republica Moldova
Issue Date: 2020
Publisher: INCE
Citation: STRATAN, Alexandru, LUCAȘENCO, Eugenia. Sectorul agroalimentar al Republicii Moldova în anul 2020: între secetă și pandemia COVID-19. In: Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor = Economic and social implications of the COVID-19 pandemic: analysis, forecasts and consequences mitigation strategies: teze ale conferinței științifice internaționale, 23 octombrie 2020, Chișinău. Chișinău : INCE, 2020, pp. 140-142. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Abstract: Agricultura Republicii Moldova, în anul 2020, se confruntă cu două provocări semnificative și anume seceta și pandemia Covid-19. Acestea s-au manifestat prin diminuarea producției globale, compromiterea suprafețelor culturilor de toamnă pentru boabe și masă verde, întreruperea lanțurilor de aprovizionare, etc. Măsurile întreprinse întru redresarea situației au mai mult un caracter temporar, de sprijin, pe viitor fiind necesare o serie de acțiuni axate pe reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și crearea unor sisteme de irigare moderne, majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și susținerea dezvoltării lanțurilor valorice scurte ce ar duce la diminuarea impactului negativ al unor asemenea fenomene nefavorabile.
Description: Referinţe bibliografice: p. 142 (3 titl.). JEL Clasification:: Q1, Q17, N5, O5.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1079
ISBN: 978-9975-3463-3-7
Appears in Collections:Articole
ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.