Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1075
Title: Economia OCDE post-criză și COVID-19: impactul asupra dezvoltării durabile
Authors: Rimah, Haj
Bîrcă, Iulita
Gribincea, Alexandru
Keywords: economie
criză
țări dezvoltate
Issue Date: 2020
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: RIMAH, Haj, BÎRCĂ, Iulita, GRIBINCEA, Alexandru. Economia OCDE post-criză și COVID-19: impactul asupra dezvoltării durabile. In: Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor = Economic and social implications of the COVID-19 pandemic: analysis, forecasts and consequences mitigation strategies: teze ale conferinței științifice internaționale, 23 octombrie 2020, Chișinău. Chișinău : INCE, 2020, pp. 123-124. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Abstract: Evoluția economiei țărilor economic dezvoltate în condițiile de criză din anul 2020 a diminuat simțitor. În regiunea europeană, economia a dat dovadă de elemente optimiste, dar nu prea performante -1,2%. În anul 2020, economiile țărilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au fost marcate de declanșarea coronavirusului. Pe fondul bulversărilor comerciale prelungite și al incertitudinilor politice avansate, economia țărilor dezvoltate a suferit o deteriorare considerabilă, generalizată în ultimul an. Acest lucru riscă să împiedice eforturile de iradicarea sărăciei, crearea de locuri de muncă decente, extinderea accesului la energie curată, accesibilă și realizarea multor alte obiective de dezvoltare durabilă. Evoluția economică mondială a PIB-lui, în anul 2019, a scăzut la 2,3%, cea mai mică rată de la criza financiară mondială din anii 2008-2009. Cu toate acestea, schimbările climatice își fac propriile ajustări (cu excepția pandemiei Covid-19) asupra dezvoltării economice a țărilor. Cu toate acestea, în ciuda previziunilor optimiste pentru perspectivele economiei globale pentru 2020, conform cercetărilor efectuate, menționăm că deși indicatorii economici globali par favorabili, aceștia nu reflectă starea reală a lucrurilor, întrucât omenirea se confruntă cu provocări de creștere economică în contextul financiar, social, medical și alte probleme cronice.
Description: Referinţe bibliografice: p. 124 (5 titl.). JEL Clasification: F15, О57,P27.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1076
ISBN: 978-9975-3463-3-7
Appears in Collections:Articole
Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Economia_OCDE_post-criza _si_COVID-19_impactul_asupra_ dezvoltarii_durabile.pdf329.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.