Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1073
Title: Economia circulară și COVID-19: oportunități și reflecții
Authors: Duca, Aurelia
Gribincea, Corina
Gribincea, Alexandru
Keywords: economia circulară
practici globale
economie
COVID-19
Issue Date: 2020
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: DUCA, Aurelia, GRIBINCEA, Corina, GRIBINCEA, Alexandru. Economia circulară și COVID-19: oportunități și reflecții. In: Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor = Economic and social implications of the COVID-19 pandemic: analysis, forecasts and consequences mitigation strategies: teze ale conferinței științifice internaționale, 23 octombrie 2020, Chișinău. Chișinău : INCE, 2020, pp. 108-109. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Abstract: Articolul analizeaza practicile globale ale soluțiilor de economie circulara, valabile in timpul pandemiei Covid-19, in special examinate practica finlandeza. Autorii prezinta o descriere a celor mai eficiente practici, care au demonstrat valabilitatea și perioadele chiar și in timpul pandemiei. Principala metoda de cercetare este analiza scenariului și bibliografia. Autorii subliniaza ca soluțiile de economie circulara eficiente in caz de pandemie pot iniția noi industrii și sectoare ale economiei.
Description: Referinţe bibliografice: p. 109(3 titl.). JEL Clasification: G01, H0, L40, L41.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1073
ISBN: 978-9975-3463-3-7
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Economia_circulara _si_COVID-19_ oportunitati_si_reflecti.pdf268.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.