Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1056
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGutium, Tatiana-
dc.date.accessioned2020-12-30T09:13:48Z-
dc.date.available2020-12-30T09:13:48Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationGUTIUM, Tatiana. Balanța interramurală natural-valorică ca instrument de elaborare a prognozelor și estimare a competitivității. В: Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации: сборник тезисов, V национальная научно-практическая конференция, 12 декабря 2019. Комратский государственный университет. Комрат, 2019, том. II, cc. 118-126. ISBN 978-9975-3312-7-2.en_EN
dc.identifier.isbn978-9975-3312-7-2-
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1056-
dc.descriptionReferinţe bibliografice: pp. 126 (7 titl.). CZU: 332.145 + 303.725.en_EN
dc.description.abstractProblemele fundamentale cu care se confruntă Republica Moldova sunt: instabilitatea economică și politică; dependența de resursele energetice importate, prețul cărora crește și generează micșorarea competitivității bunurilor moldovenești pe piața externă; eficacitatea joasa a managementului public, care a cauzat diminuarea bunăstării populației și atingerea unui nivelul relativ scăzut al competitivităIii economiei naționale. Cu scopul majorării eficienței decizionale a administrației publice este necesar de elaborat un model economico-matematic cu ajutorul căruia pot fi estimate diverse scenarii de dezvoltare socio-economică a țării. Modelul in cauză ar permite evaluarea sensibilității indicatorilor macroeconomici de bază la aplicarea politicilor bugetar-fiscale, monetar-creditare, valutare, etc. Prognozarea economică este indispensabilă pentru determinarea obiectivelor posibile ale dezvoltării economiei naționale, elaborarea scenariile asigurării realizării acestora, identificarea opțiunilor probabile, evaluarea eficienței lor din punct de vedere economic pe termen mediu și lung, justificarea principalelor direcții ale politicii implementate, și pentru anticiparea consecințelor deciziilor luate.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherTipogr. "Centrografic"en_EN
dc.subjectcompetitivitateen_EN
dc.subjectprognozeen_EN
dc.subjectestimareen_EN
dc.titleBalanța interramurală natural-valorică ca instrument de elaborare a prognozelor și estimare a competitivitățiien_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balanta_interramurala_natural-valorica_ca_instrument_de_elaborare_aprognozelor.pdf363.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.