Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1055
Title: Caracterul investiţional al pieţei obiectelor imobiliare în spaţiul rural al Republicii Moldova
Authors: Turetchi, Viorel
Keywords: piata imobiliara
investitii
proces investiţional
spatiul rural
piata funciara
sector rezidential rural
Issue Date: 2019
Publisher: "Biotehdesign”
Citation: TUREŢCHI, Viorel. Caracterul investiţional al pieţei obiectelor imobiliare în spaţiul rural al Republicii Moldova. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători: materialele conferinţei științifice a doctoranzilor cu participare internațională, ediţia a VIII-a, 10 iunie, Chișinău. Chișinău: US „Dimitrie Cantemir”, 2019, pp. 221-224. ISBN 978-9975-108-66-9.
Abstract: Piaţa obiectelor imobiliare reprezintă unul din pilonii de baza pe care se menţine şi derulează sistemul economic bazat pe relaţii de piaţă. Eficienţa activităţii acestei pieţi reprezintă un barometru al nivelului de dezvoltare a economiei naţionale şi un indicator relevant a bunăstării societăţii. Pe lângă importanţa cu care este învrednicit acest segment economic, piaţa imobiliară reprezintă şi un asimilator considerabil al investiţiilor de capital. Datorită faptului că obiectele imobiliare reprezintă surse de producere (terenurile agricole), elemente prin intermediul cărora derulează procesele de producere (clădiri industriale), obiecte imobiliare de menire socială (spitale, clădiri instituţionale, ş.a.) şi nu în ultimul rând obiectele imobiliare rezidenţiale (casele de locuit), procesul investiţional reprezintă un interes deosebit atât persoanelor juridice, cât şi fizice. La rândul său, calitatea şi randamentul derulării procesului investiţional determină, în mod direct, eficienţa funcţionării economice a pieţei imobiliare în ansamblu.
Description: Referinţe bibliografice: p. 224 (6 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1055
ISBN: 978-9975-108-66-9
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CARACTERUL_INVESTIŢIONAL_AL_PIETEI_OBIECTELOR_IMOBILIARE.pdf249.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.