Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1048
Title: Factorii determinanți ai disparităților de sănătate a copiilor
Authors: Tomceac, Ana
Keywords: sănătate
inegalitate socială
inechitate socială
gradientul social
indicatori de sănătate
health
social inequality
social inequityin
social gradient
health indicators
Republica Moldova
Republic of Moldova
copii
children
Issue Date: 2019
Publisher: INCE
Citation: TOMCEAC, Ana. Factorii determinanți ai disparităților de sănătate a copiilor. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială. Sesiunea ştiinţifică „Bunăstarea și incluziunea socială în contextul schimbărilor demografice”: conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău, 2019, pp. 117-128. ISBN 978-9975-3378-0-9. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-15
Abstract: Republica Moldova se confruntă cu diferite provocări demo-socio-economice care contribuie la inegalitatea socială în domeniul sănătății. Deosebit de îngrijorătoare este manifestarea inegalității sociale în domeniul sănătățiicopiilor. Scopul cercetării este identificarea determinanților-cheie a inechităților sociale în domeniul sănătății copiilor. În cadrul articolului sunt prezentați factorii deinfluență asupra inegalităților (inechităților) în acest domeniu și identificate modalității de atenuare aacestora. Inegalitatea socială în domeniul sănătății copiilor este determinată de caracteristicile socioeconomice a familiilor: venitul, educațiași ocupația părinților. Rezultatele cercetării vor servi drept bază pentru promovarea măsurilor de atenuare a factorilor de riscși creșterea accesibilității tuturor copiilor la resurse și servicii de sănătate.
The Republic of Moldova is facing different demo-socio-economic challenges that contribute to social inequality in health. Of a particular concernis the manifestation of social inequality in children's health. This researchis aimed to identify the key determinants of social inequalities in children’s health. In this article are discussed factors of influence on the inequalities in this area and are identified the way to mitigate them. Social inequality in the field of children's health is determined by the socio-economic characteristics of families: income, parents’education and occupation. The results of this research will serve as basis in reducing risk factors and increasing the accessibility of all children to health resources and services.
Description: Referinţe bibliografice: p. 128 (6 titl.). JEL Classification: I114, I15, I18, J30.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1048
ISBN: 978-9975-3378-0-9
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Factorii_determinanti_ai_disparitatilor_de_sanatate_a_copiilor.pdf665.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.