Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1040
Title: Abordări conceptuale ale contextului social în explicarea comportamentului de sănătate
Authors: Crismaru, Mariana
Keywords: context social
factori structurali
comportament de sanatate
Teoria Practicii Sociale
social context
social context
structural factors
health behaviour
habitus
Theory of Social Practice
Issue Date: 2019
Publisher: INCE
Citation: CRÎŞMARU, Mariana. Abordări conceptuale ale contextului social în explicarea comportamentului de sănătate. In: Creşterea Economică în Condiţiile Globalizării: bunăstare și incluziune socială. Sesiunea ştiinţifică „Bunăstarea și incluziunea socială în contextul schimbărilor demografice”: conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: INCE, 2019, pp. 99-103. ISBN 978-9975-3378-0-9. DOI:https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-12
Abstract: Articolul prezintă o analiză a abordărilor conceptuale ale contextului social pentru a înțelege multiplele influențe sociale, organizaționale, istorice, politice și culturale asupra comportamentului de sănătate. Contextul social este definit ca fiind acele forțe socioculturale care modelează experiențele cotidiene ale oamenilor și care afectează în mod direct și indirect sănătatea și comportamentul de sănătate. În lucrare sunt descrise modelele şi teoriile sociale în domeniul sănătăţii în baza concepțiilor lui Bourdieu și Giddens cu privire la ”practicile sociale”și evidențiată aplicabilitatea lor în explicarea unor comportamente de sănătate. Acesteabordări reliefeazăo perspectivămai profundă a studierii relației dintre factorii structurali, viața de zi cu zi, sănătate și comportament de sănătate.
The article presents an analysis of the conceptual approaches of social context in order to understand the multiple social, organizational, historical, political and cultural influences on health behavior. Social context is defined as those socio-cultural forces that shape people's daily experiences and which directly and indirectly affect health and health behavior. In the paper are described social models and theories in the health based on Bourdieu and Giddens conceptions of ”social practices”andemphasized their applicability in explaining certain health behavior.These approaches highlighta deeper prospect for studying the relationship betweenstructural factors, daily life, health and health behavior.
Description: Referinţe bibliografice: pp. 102-103 (14 titl.). Jel Classification: I12, I14.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1040
ISBN: 978-9975-3378-0-9
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABORDARI_CONCEPTUALE_ALE_CONTEXTULUI_SOCIAL.pdf507.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.