Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1018
Title: Importanța inovațiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii competitive
Authors: Stratan, Alexandru
Keywords: intreprinderi mici si mijlocii
Republica Moldova
Issue Date: 2019
Publisher: Tipogr. "Centrografic"
Citation: STRATAN, Alexandru. Importanța inovațiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii competitive. B: Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации: V национальная научно-практическая конференция, 12 декабря 2019, Комрат. Комрат, 2019, том. I, сс. 32-35. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Abstract: Dezvoltarea IMM-urilor este condiționată de un șir de factori: resurse umane, resurse financiare, atragerea investițiilor, cooperarea întreprinderilor, politica statului de dezvoltare a antreprenoriatului, mediul de afaceri în țară/regiune și inovațiile. Astăzi, companiile trebuie să poată să fie în mod constant inovatoare pentru a-şi menţine sau îmbunătăţi poziţia pe piaţă.Este un mare avantaj competitiv pentru companii de a fi în măsură să introducă produse noi pe piaţă înainte de concurenţii lor, câştigând în acest fel cote semnificative de vânzare. În Republica Moldova până recent nu a fost posibilă analiza activităţii IMM-urilor inovatoare din lipsa datelor statistice. Începând cu anul 2017, Biroul Naţional de Statistică aprezentat pentru prima dată informaţia privind activitatea de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2015-2016[1]. Astfel, ponderea IMM-urilor inovatoare în totalul întreprinderilor inovatoare din Republica Moldova în anul 2016 a constituit 90%. Deşi ponderea IMM-urilor în totalul întreprinderilor inovatoare este semnificativă, ponderea IMM-urilor inovatoare în totalul întreprinderilor incluse în cercetare este nesemnificativă (de 18,8%%). Astfel, din 3233 de întreprinderi incluse în cercetare doar 609 de IMM –uri au fost inovatoare.
Description: Referinţe bibliografice: p. 35 (7 titl.). CZU334.7:001.895:070.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1018
ISBN: 978-9975-3312-6-5
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Importanta_inovatiilor_pentru_dezvoltarea_intreprinderilor_ mici_si_mijlocii.pdf863.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.