Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1011
Title: Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova
Authors: Perciun, Rodica
Oleiniuc, Maria
Keywords: securitate alimentara
management
Republica Moldova
food security
Republic of Moldova
politici de securitate alimentara
strategia securitatii alimentare
food security policies
food security strategy
Issue Date: 2018
Publisher: Academia de Științe a Moldovei
Citation: PERCIUN, Rodica, OLEINIUC, Maria. Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova. In: Akademos. 2018, nr. 3 (50), pp. 54-60. ISSN 1857-0461.
Abstract: The article represents the results of the research of the institutional and normative framework of food security. The actuality of the research is shown by the fact that following the changes that took place in the third millen-nium, especially the risks that determine the low level of food safety at international level and nationally, every country, regardless of its level of development, must develop and implement laws, regulations and decisions on ensuring food security in order to improve and improve the situation. The scientific methods used by the authors are: analysis and synthesis, induction and deduction, history and logic, table and graphics. The results obtained from the authors’ in-vestigation focus on the situation regarding the institutional and normative framework regarding food security in the Republic of Moldova.
Articolul reprezintă rezultatele cercetării cadrului instituțional și normativ al securității alimentare. Actualitatea cercetării este arătată prin faptul că în urma schimbărilor care s-au produs în mileniul al treilea, și mai ales a riscurilor ce determină nivelul scăzut de securitate alimentară atât la nivel internațional, cât și național, fiecare țară, indiferent de nivelul său de dezvoltare, trebuie să elaboreze și să implementeze legi, regulamente și hotărâri privind asigurarea securității alimentare cu scopul ameliorării situației create. Metodele științifice utilizate de către autori sunt: analiza și sinteza, inducția și deducția, istoricul și logicul, metoda tabelară și grafică. Rezultatele obținute în urma investigației efectuate de către autori vizează conturarea arhitecturii managementului securității alimentare prin identificarea cadrului instituțional și normativ național.
Description: Referinţe bibliografice: pp. 59-60 (24 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1011
ISSN: 1857-0461
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arhitectura_managementului_securitatii_alimentare.pdf506.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.