Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1007
Title: Costurile economice ale mortalității premature în Republica Moldova
Other Titles: Economic costs of premature mortalityin the Republic Of Moldova
Authors: Gagauz, Olga
Onofrei, Nicoleta
Pahomii, Irina
Keywords: mortalitate prematura
pierderi economice
deces
premature mortality
economic losses
causes of death
declinului demografic
Republic of Moldova
Republica Moldova
demographic decline
Issue Date: 2019
Publisher: "Tipografia Centrală”
Citation: GAGAUZ, Оlga, ONOFREI, Nicoleta, PAHOMII, Irina. Costurile economice ale mortalității premature în Republica Moldova. In: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2019, nr. 3, pp. 119-133. ISSN 1857-2294.
Abstract: Menținerea unui nivel înalt al mortalității prezintă una din cauzele importante ale declinului demografic în Republica Moldova, provocând pierderea capitalului uman, prejudicii economice semnificative și afectând diferite sfere ale vieții umane. Reducerea mortalității premature reprezintă o rezervă importantă pentru remedierea situației. Scopul cercetării: estimarea indicatorului Ani Potențiali de Viață Pierduți din cauza mortalității premature, analiza comparativă a structurii pierderilor înregistrate pe grupuri de vârstă și cauze de deces pentru ambele sexe și estimarea mărimii echivalentului economic al acestora. Studiul este bazat pe teoria capitalului uman, care vizează venitul potențial nerealizat din cauza părăsirii timpurii a pieței muncii determinat de decesul prematur. Cele mai semnificative pierderi economice determinate de mortalitatea prematură a femeilor sunt condiționate de tumori, iar a bărbaților de mortalitatea prin cauze externe. Cea mai mare parte a pierderilor economice determinate de mortalitatea prematură este remarcată pentru populația adultă (40-54 de ani pentru bărbați și 40-49 de ani pentru femei). Analiza pe cauze de deces a evidențiat importanța majoră a unor cauze ce pot fi evitate. Pentru monitorizarea eficientă a mortalității premature este necesară introducerea și definirea clară a noțiunii de mortalitate prematură în politicile și strategiile de bază, dar și sectoriale, și introducerea indicatorilor specifici.
Maintaining a high level of mortality is one of the important causes of the demographic decline in the Republic of Moldova, causing the loss of human capital, significant economic damages and affecting different areas of human life. Reducing premature mortality is an important reserve for remedying the situation. Purpose of the research: estimation of the indicator Potential Years of Life Lost due to premature mortality, comparative analysis of the structure of the losses registered by age groups and causes of death for both sexes and estimation of the size of their economic equivalent. The study is based on human capital theory, which targets potential unrealized income due to early leaving the labour market caused by premature death. The most significant economic losses caused by premature mortality of women are conditioned by tumors, in case of men by external causes. The biggest part of economic losses determined by premature mortality is attributed to adult population (40-54 years for men and 40-49 years for women). The analysis of causes of death has highlighted the major importance of preventable causes. To effectively monitor premature mortality, it is necessary to introduce and clearly define the notion of premature mortality in basic and sectoral policies and strategies, and to introduce specific indicators.
Description: Bibliogr.: pp. 132-133 39 titl.). CZU: 314.4:338.58(478)
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1007
ISSN: 1857-2294
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Costurile-economice_ale_mortalitatii_premature.pdf877.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.